.
BRUISEND ANKEVEEN MARKT PODIUM FOTO'S Links
NATUUR DE STICHTING ACTIVITEITEN MONUMENTEN ANKEVEEN ARTISTIQUE
   


 Neem ook een kijkje op de  activiteitenkalender van  Ankeveen. Klik rechts op de  kalender! Ankeveen als voorbeeld
 voor andere markten in  Nederland: lees het in de
 marktvisie


 

DE STICHTING

Bruisend Ankeveen heeft als doelstelling de leefbaarheid in Ankeveen te bevorderen. 
Het bestuur zorgt tezamen met vrijwilligers voor allerlei activiteiten. Zo zijn er al mooie resultaten geboekt.


Enkele activiteiten van Bruisend Ankeveen:

* Elke zaterdag markt van 8.00 - 12.30 uur op het parkeerterrein naast de Rooms Katholieke kerk in Ankeveen.

* Op de markt is een overdekt terras, als ontmoetingspunt voor inwoners en bezoekers

* Bruisend Ankeveen heeft een mobiel podium voor culturele activiteiten.

* Naast de bovenvermelde activiteiten organiseert Bruisend Ankeveen alleen of met andere verenigingen samen andere activiteiten die de leefbaarheid, gezelligheid in Ankeveen stimuleren, zoals het Art festival Ankeveen Artistique en een Open Tuinenroute.

* Aan de wekelijkse versmarkt worden regelmatig kramen toegevoegd in het kader van bijvoorbeeld een lente- , kerstmarkt of Lichtjesmarkt. Er zijn dan voor particulieren en bedrijven kramen beschikbaar tegen redelijke prijzen.

Bestuur
Bruisend Ankeveen is ontstaan in 2004 en is een organisatie zonder winstoogmerk. Voor de werkvorm is daarom gekozen voor een stichting, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

    * Vacature: voorzitter

    * Tiny Beemsterboer - Koster: secretaris (tevens marktactiviteiten)

    * Hans Hazes : Adviseur (tevens marktactiviteiten)

    * Laura Roosendaal : Penningmeester


Wat is nog meer bereikt:
* Er is ondersteuning verleend bij de totstandkoming van het boek "Inwoners van Ankeveen in beeld". Het boek verscheen in 2009 in een oplage van 900 stuks en was vrijwel direct uitverkocht.

* Aantrekkelijker maken van de speeltuin. In september 2010 is een vogelnestschommel aangeschaft en geplaatst.

* Er is een welkomstpakket voor nieuwe bewoners van Ankeveen.


Vrijwilligers
De activititeiten van Bruisend Ankeveen zijn alleen mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers
uit Ankeveen en omgeving. Enkele van de activiteiten zijn concreet:

    * marktmeester (inclusief de verzorging van de koffietent)
    * opbouwen en afbreken van de markt (zaterdag morgen en middag)
    * voorafgaand aan de markt het parkeer terrein afzetten
    * contacten met marktondernemers en het organiseren van avonden met ondernemers
    * verzorgen van het marktterras (koffie, thee, limonade en koek)
    * schoonhouden van het markt terrein na afloop
    * opbouw en afbreek ploeg voor het podium
    * verzorgen van de publicatie kast
    * werkgroep voor de markt
    * werkgroep PR en publiciteit
    * contacten locale pers, zoals Weekblad Wijdemeren, Gooi-en Eemlander e.d.
    * werkgroep podium
    * contacten gezamenlijke activiteiten
    * verzorgen van de website en fotografie
    * bestuursfuncties
    * communicatie met de Gemeente Wijdemeren en overige locale instanties
    * contacten met locale sponsors en horeca
    * organisatie en verzorgen thema markten
    * verzorgen exposities
    * verzorgen vrijwilligersbijeenkomst
    * diverse andere activiteiten ter ondersteuning van de doelstelling

"Dat vele handen licht werk maken merken wij aan de vele vijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld voor Bruisend Ankeveen." Je vraagt je misschien af of jezelf een bijdrage kan leveren? We nodigen je graag uit om hierover eens met ons van gedachte te wisselen. We kunnen je hulp goed gebruiken en je neemt deel aan een gezellig en goed samenwerkend team.
bijgewerkt op 24-04-2015
Stuur ons een mail